loader

Sdílení učeben na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Žáci VOŠ, SPŠ a OA Čáslav třetího ročníku S3 navštívili ve čtvrtek 5. prosince 2019 prostory dílen na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Zde se jich ujal učitel odborného výcviku pan Jindřich Růžička, který žáky seznámil s chodem a vybavením jednotlivých dílen odborné praxe pro žáky. Následovala prohlídka jednotlivých pracovišť, kde byly ukázky práce žáků jednotlivých ročníků. Vybavenost jednotlivých dílen podle ročníků a zaměření byla na velmi vysoké úrovni. Nově zrekonstruované dílny nabídly žákům inspiraci ve zpracování a obrábění materiálů jak ručního, tak i strojního. I pro nás z řad pedagogů, bylo toto sdílení přínosem a inspirací.

Tímto bych chtěl poděkovat SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora za umožnění návštěvy a ukázek oborů, které se zde vyučují.

Klíčová aktivita KA5: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

  Čáslav - sdílení 2b