loader

Rozhovor s lektorkou D. Ayrapetyan seminářů na téma „Five-Minute activies“

Krátké hry a aktivity jsou určeny k oživení hodin angličtiny a motivaci žáků k většímu zapojení se. 

 

V loňském roce jsme uspořádali seminář na téma „Five-Minute activities“, který byl určen učitelům anglického jazyka na základních a středních školách. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s možnostmi, jak hodiny angličtiny oživit a žáky namotivovat a povzbudit k většímu zájmu a podílení se na výuce. K tomu slouží právě krátké aktivity ve formě různých her a úkolů, které lze využít jako tzv. „warm-up“ buď na začátku hodin, nebo naopak třeba ve zbylém čase na konci lekce angličtiny.

Seminář se setkal u zúčastněných s velkým úspěchem a největší zásluhu na tom má lektorka, paní Dzhulyetta Ayrapetyan. Proto jsme jí položili několik otázek a přinášíme vám její odpovědi.

Proč jste zvolila právě toto téma?
Protože tyto aktivity a jazykové hry považuji za skvělý způsob, jak podpořit komunikační dovednosti žáků v anglickém jazyce. Důležitý je také fakt, že na ně pedagogové nepotřebují žádnou přípravu.

Jak vznikl nápad pořádat semináře zaměřené na tyto aktivity?
Ze zkušenosti vím, že teorie a praxe výuky cizího jazyka není totéž. Učiteli nestačí přečíst si na internetu milion Five-Minute activities, existují na to i celé učebnice od autora Michaela Swana nebo autorky Penny Ur. Jak jsem zjistila, vždy je pro učitele lepší se podívat a vyzkoušet si, jak to může vypadat v reálném životě ve třídě, nestačí mu jen číst pár textů ve stručné podobě.
Já jsem mnoho let sbírala nápady a vymýšlela nové aktivity, které by vyplnily mezery na začátku nebo na konci hodiny cizího jazyka. Ty jsem pak zkoušela s různými studenty a to vedlo ke vzniku tohoto semináře.

Jak seminář probíhá a co na něm učitelé angličtiny získají?
Celý seminář probíhá v angličtině, což je určitě přínosné pro všechny učitele. Mým cílem je ukázat jim cestu a pak už je na nich samotných, jak si obsah zpracují. Na loňském semináři realizovaném v rámci projektu IKAP II Středočeského kraje jsem od zúčastněných dostala pár skvělých nápadů, které určitě využiji v budoucnosti. Každou aktivitu jsme prodiskutovali a nasbírali další náměty, jak ji zlepšit, obměnit a adaptovat na jinou jazykovou úroveň. Aktivity pro žáky totiž nejsou pro konkrétní jazykovou úroveň, každá aktivita se dá upravit dle potřeby.

Mnohokrát děkujeme za rozhovor a zajímavé informace.


A pro ty z vás, kteří by se semináře, na němž si spoustu takových zábavných her a aktivit ukážete a také sami vyzkoušíte, máme dobrou zprávu – další termín je naplánován na 6. června 2022. Všechny detaily najdete ZDE.

Rozhovor_J. Ayrapetyan_foto.jpg

Five-min. activities_b.jpg