loader

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

vzhledem k mimořádným covidovým prázdninám jsou Vaše školní třídy již prázdné, ale je mi jasné, že Vy sami i v těchto předvánočních dnech máte ještě spoustu práce.

Rád bych Vám všem poděkoval za Vaše pracovní nasazení v uplynulém roce, který byl tak jiný a náročný. Dokázali jste spolu se svými učiteli i nepedagogickými zaměstnanci flexibilně reagovat na všechno nové a posunout novou dimenzi distanční výuky mílovými kroky vpřed. A za to bych Vám chtěl poděkovat!

I my jsme se na Středočeském kraji snažili od prvního dne po jmenování pracovat na plný výkon. (Nejenom) v oblasti školství je před námi spousta úkolů. Někteří z Vás mi již posílají své návrhy, jak bychom Vám jako zřizovatel mohli pomoci, odlehčit s administrativou a vytvořit Vám prostor pro řízení pedagogického procesu. S něčím už se nám podařilo hnout. Do systémů ročních odměn ředitelů bylo v minulosti nespravedlivě zasaženo, a tak jsme se snažili dodatečně formou mimořádné odměny toto alespoň trochu napravit. Je připravena změna směrnice o veřejných zakázkách ve Vašich organizacích s navýšením limitu ze 100 tis. na 250 tis. Kč, o které bude Rada Středočeského kraje hlasovat nejpozději do poloviny ledna. Zvýšený limit by Vám měl usnadnit práci a administrativu při nákupech a zakázkách, které realizujete ze svých rozpočtů. A do třetice jsme schválili zrušení žákovského jízdného, jehož ekonomický přínos pro vzdělávání byl minimální, a naopak vytvářelo enormní administrativní nároky jak zde na krajském úřadě, tak u Vás ve školách.

Milí kolegové, přeji Vám za sebe i za celý odbor školství klidné a radostné vánoční svátky, pevné zdraví a zasloužené chvíle odpočinku. Bohužel, první měsíce roku 2021 budou zřejmě opět náročné, ale věřím, že společně to zvládneme!

Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje