loader

Podzimní série webinářů

Vážení návštěvníci stránek projektu IKAP Středočeského kraje,

připravili jsme pro vás aktuální výčet plánovaných webinářů pod záštitou NPI ČR. Tyto webináře jsme zařadili i do našeho projektového kalendáře. Můžete si je tam prohlédnout podle termínů a v případě zájmu se můžete prokliknout na příslušnou stránku a přihlásit se.

 

Webináře jsou věnované především středním a vyšším odborným školám – jejich pedagogům či zástupcům vedení školy. Mnohá témata osloví i pracovníky krajských realizačních týmů KAP, odborníky ve vzdělávání i zájemce o dané téma. Webináře se opět uskuteční v prostředí MS TEAMS a budou nahrávány. Bližší informace o konání, cílech a obsazích naleznete také ZDE 

Jak jsou na tom revize RVP v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení (ICT)

tematická oblast: Digitální kompetence
23. 10. 2020 10:00-11:30

Hlavním tématem webináře je aktuální vývoj revizí RVP v oblasti ICT, které se mají postarat o začlenění informatického myšlení a digitální gramotnosti do vzdělávání. První část webináře je zaměřena na kroky vzdělávací politiky, kde se dozvíme aktu-ální stav revizí RVP v oblasti ICT na ZŠ a jaký následný dopad to bude mít i na SŠ. Druhý blok je zaměřen na praktickou ukázku možné změny oborů a přijetí revize do škol: ZDE

Čtenářská a matematická gramotnost pro SŠ - Jak začít s jejich rozvojem

tematická oblast: Čtenářská a matematická gramotnost
4. 11. 2020 13.30-15.00

Snahou projektu P-KAP je šířit myšlenku rozvoje čtenářské a matematické gramot-nosti do škol plošně. Webinář je zaměřen na sdílení zkušeností konkrétních škol a to, co je tím určujícím momentem, proč se škola rozhodne začít se věnovat rozvoji ČMG: ZDE

Rozvoj výuky cizích jazyků

tematická oblast: Rozvoj výuky cizích jazyků
5. 11. 2020 15.00-16.30

Webinář nabízí možnost sdílet zkušenosti a to mezi všemi účastníky. Hlavní mluvčí představí top aktivity a nástroje a to nejen při výuce Aj, ale i v dalších jazycích (NJ, FJ, ŠJ, RJ) a na různých typech škol (gymnázia, SOŠ atd.): ZDE

Modularizace jako podpora flexibilní vzdělávací cesty

tematická oblast: Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli
11. 11. 2020 13.00-14.30

Modularizace je jeden z nástrojů podporujících flexibilní vzdělávací cestou jednot-livce a umožňující pružnější reakci na aktuální vývoj a potřeby trhu práce. Webinář si klade za cíl zprostředkovat zkušenosti SŠ i VOŠ, které modulárnímu způsobu přišly v minulosti na chuť a několik let jej úspěšně využívají. Smyslem webináře je rovněž podpořit sdílení vrstevnické zkušenosti a přenos inspirativní praxe: ZDE

Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška

tematická oblast: Kariérové poradenství vč. prevence předčasných odchodů
19. 11. 2020

V tomto webináři se zaměříme na dvě klíčové oblasti - osobnostní rozvoj žáků a připravenost na změny na trhu práce. V obou oblastech hraje klíčovou roli mimo jiné práce s portfoliem žáka: ZDE

Práce s žáky s psychickými problémy

tematická oblast: Podpora inkluze
23. 11. 2020

Společně s odborníky se podíváme na jednu skupinu žáků se SVP. V mapování na SŠ a VOŠ se ukazuje, že těchto žáků s psychickými problémy na školách přibývá a pracovníci škol by potřebovali při práci s nimi podporu. Webinář bude zaměřen na mezikrajovou výměnu zkušeností formou zprostředkování zkušenosti "jak na to": ZDE

Moderní trendy ve vzdělávání nejen dospělých.

tematická oblast: Školy jako centra celoživotního učení
3. 12. 2020 13.00-14.30

Webinář bude zaměřena na celoživotní učení v projektech KAP - poskytování dalšího vzdělávání středními a vyššími odbornými školami): ZDE