loader

Platforma ekonomického vzdělávání

V loňském školním roce byla na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav zřízena Platforma ekonomického vzdělávání se zaměřením na Sdílení zkušeností v oblasti PEK, soutěží, odborných praxí a exkurzí. V rámci této platformy v pondělí 18. listopadu 2019 Mgr. V. Szabová, Ing. J. Nováková, Ing. D. Pelikánová a Ing. B. Valtrová navštívily OA Lysá nad Labem. Zde jsme byly přivítány paní ředitelkou RNDr. I. Dvořákovou. Setkání se dále účastnily Mgr. L. Hrubčíková, Mgr. A. Langová a pí I. Gecková.
Diskutovaly jsme otázky ekonomických soutěží, jejich náročnost a adekvátnost, obsah ve vazbě na školní vzdělávací programy i pořádání krajských kol (např. v grafických disciplínách, EKO Tým). Dále jsme si vyměňovaly poznatky a zkušenosti z oblastí odborných praxí a praxí v rámci ERASMUS programu. Věnovaly jsme také pozornost propagaci školy (Dny otevřených dveří, Burzy škol, Den středoškolákem).
Setkání splnilo svůj účel a proběhlo v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje v klíčově aktivitě KA 4_ „Podpora kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě."

     Obrázek1