loader

Pedagožky z Čáslavi se zúčastnily zahraniční stáže v Hamburku

V německé Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg strávily týden plný zajímavých zážitků a zjištění.

 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi vyslala v rámci projektu „IKAP II Středočeského kraje“ své dvě pedagožky na zahraniční stáž do Německé spolkové republiky. Týden od 20. listopadu do 25. listopadu minulého roku strávily v Hamburku, druhém největším městě Německa a zároveň největším německém přístavu ležícím na řece Labe a jejím ústí do Severního moře.  

Kolegyně navštěvovaly místní školu Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg, kde mohly porovnávat rozdíly mezi naším a německým vzdělávacím systémem na jednotlivých úrovních vzdělávání od předškolního až po to středoškolské. A zamyslet se mohly také nad rozdíly mezi zdejším a tamějším přístupem nejen ke vzdělávací činnosti, ale i k uspořádání a vybavení školy.

Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg je se svými 1 400 žáky druhou největší školou v Hamburku a nachází se v moderní budově s veškerým potřebným zázemím. Má knihovnu, tělocvičny, mensu, školní hřiště a velkou zahradu. Nicméně právě v této oblasti našly zástupkyně čáslavské školy také pár bodů, které u nás v Čechách považují za lépe řešené. V německé škole totiž například úplně chybí šatny, kabinety i prostory pro odpočinek žáků mezi vyučovacími hodinami. Na toto vše je u nás poměrně velkoryse myšleno.

V oblasti organizace výuky byly naopak účastnice osloveny mírou, jakou jsou studenti vedeni k samostatnosti a aktivitě v hodinách, např. prostřednictvím pravidelného hodnocení aktivity v hodině, ovšem bez formálního ústního zkoušení, přičemž není nutná přílišná aktivizace žáků – děti se samy hlásí o slovo a nebojí se projevit svůj názor. Při výuce je kladen důraz na kritické myšlení, vlastní názor a jeho obhajobu v diskuzi, hodnocení názoru a práce spolužáků. To vše se praktikuje již od prvního stupně základní školy.

K rozvoji těchto dovedností je ve většině tříd přizpůsobeno i uspořádání lavic, které jsou rozestavěny do tvaru “U”, což poskytuje ze své podstaty větší prostor k diskuzi. Oproti běžné praxi na českých školách se při vzdělávání zdůrazňuje rozvoj kompetencí. Němečtí školáci mají menší rozsah znalostí než čeští žáci, ale umí je lépe využít v praxi. České děti mají naproti tomu skutečně velké množství znalostí, ale nedokážou je vždy efektivně využít.

Kolegyně z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav se ze stáže vrátily plné dojmů a zážitků a své poznatky shrnuly do dvou základních bodů, které by podle jejich názorů bylo vhodné využít ve vyučování u nás. Jedná se o:

  • zaměření na formativní hodnocení a sebeevaluaci žáků
  • přesunutí části práce z učitele na žáka (učitel jako mentor a hodnotitel – klade pouze otázky, samostudium, zapisování, skupinová práce, aj.).

Jsme rádi, že se zástupkyním středočeské školy pobyt v německém Hamburku líbil, a věříme, že jim nabyté zkušenosti pomohou v budoucnu zlepšit, zatraktivnit a zeefektivnit výuku pro čáslavské žáky. 

Stáž Hamburk_GaSOŠPg Čáslav_c.jpg

Stáž Hamburk_GaSOŠPg Čáslav_a.jpg

Stáž Hamburk_GaSOŠPg Čáslav_f.jpg

Stáž Hamburk_GaSOŠPg Čáslav_úvodní.jpg

Stáž Hamburk_GaSOŠPg Čáslav_b.jpg

Stáž Hamburk_GaSOŠPg Čáslav_e.jpg

Stáž Hamburk_GaSOŠPg Čáslav_d.jpg