loader

PRVNÍ ÚČASTNÍCI UŽ VĚDÍ, JAK EFEKTIVNĚ VÉST DISKUSE V HODINÁCH ANGLICKÉHO JAZYKA

Uspořádali jsme seminář zaměřený na jazykovou gramotnost, na němž se diskutovalo o výuce angličtiny.

 

 

V pondělí 20. září 2021 se uskutečnil první seminář s názvem „Jak efektivně vést diskuse v hodinách anglického jazyka" pod vedením lektora Marka Langa. Zúčastnilo se jej celkem jedenáct pedagogů jak ze základních, tak i ze středních škol a víceletých gymnázií. Zapojit totiž všechny žáky tak, aby měli dostatek prostoru, vybrat správné téma pro daný věk a jazykovou úroveň dětí, naučit je nemít strach komunikovat v jiném, než v mateřském jazyce, a být schopen jim dát odpovídající zpětnou vazbu, představuje pro vyučující nemalou výzvu.

Celé setkání bylo proto vedeno maximálně prakticky. Účastníci si v týmové spolupráci vyzkoušeli různé aktivity a měli možnost vytvořit si na základě vzoru své vlastní podklady pro budoucí pracovní listy. Ty jim pak pomohou při výuce v jejich vlastních hodinách angličtiny. Vše, co se zúčastnění dozvěděli a o čem vzájemně diskutovali, povede především k větší podpoře aktivity dětí v hodinách a lepšímu využití přiděleného času, ale také k vysvětlení, že žáci nemusí mít strach dělat chyby při konverzaci v cizím jazyce. V neposlední řadě by se děti měly naučit trénovat vysvětlování a obhajování svého názoru na dané téma.

Věříme, že seminář splnil svůj cíl a jeho účastníci odcházejí vybaveni novými a zajímavými informacemi a natěšení na své příští vyučovací hodiny angličtiny.

Seminář StK_20.09.2021_i

Seminář StK_20.09.2021_j

          Seminář StK_20.09.2021_g