loader

Otevření Business Spotu v Příbrami za účasti ředitelů škol

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře uspořádal v pátek 4. října setkání ředitelů středních a odborných škol v rámci otevření nového Business Spotu v Příbrami. V tomto kontaktní místě najdou středoškoláci pomocnou ruku pro začátky svého podnikání. Business Spot je určený i pro pedagogy, kteří chtějí podporovat podnikavost žáků v rámci své výuky na středních školách Středočeského kraje.

O otevření informoval i regionální Příbramský deník. Přečtěte si detaily z otevření zde.                                                                                                                                                VUPI - Business Spotu v příbrami II

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" (IKAP), reg. č.: Z.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.