loader

Odborné školení pedagogů v oblasti chemie
k soutěži „Chemie zábavně"

Dne 21. 10. 2019 proběhlo v neratovické firmě Lach-ner s.r.o. v rámci projektu IKAP („Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje") „Odborné školení pedagogů v oblasti chemie" pro soutěž „Chemie zábavně", která je určena pedagogům a žákům základních a středních škol.

Tohoto semináře se zúčastnilo celkem 8 pedagogů z těchto základních a středních škol:
1) ZŠ Kladno, Amálská 2) ZŠ Velvary, Školní 3) ZŠ Čelákovice, J.A. Komenského
4) ZŠ a MŠ Vysoká 5) SZŠ Brandýs n.Lab. – Stará Boleslav 6) SZŠ a VOŠ zdravotnická Kladno 7) ISŠT Mělník a 8) Gymnázium Františka Palackého Neratovice.

Úvodní slovo měla zástupkyně KHK Střední Čechy, paní Ilona Zůzová, která představila přítomné školitele, a to: Ing. Hanu Kalábovou, PhDr. Tomáše Kudrnu a Mgr. Jakuba Braborce.

Program semináře byl rozdělen do dvou částí. Teoretické části, kde byli pedagogové seznámeni s chemickou legislativou, motivací při výuce chemie a komplexními úlohami k soutěži. V části praktické se zase pedagogové seznámili s poznáváním světa prostřednictvím pokusů a také se zadáním úkolu pro žáky a studenty pro školní rok 2019/2020.

Žáci ZŠ dostali zadání úlohy výrobu recyklovaného papíru a lepidla na papír a studenti SŠ dostali zadání úlohy výrobu cukru z cukrové řepy.

Plánované slavnostní finále, kde se všechny čtyři ZŠ utkají proběhne dne 17. března 2020 a finále čtyř SŠ proběhne dne 19. března 2020 v Neratovicích.

Seminář byl zakončen zajímavou exkurzí a prohlídkou firmy Lach-ner s.r.o., kde byli pedagogové seznámeni s filozofií společnosti, prohlédli si laboratoř kontroly kvality a také výrobní a skladovací prostory.

  KHK_Skoleni pedagogu_Chemie_21.10 (1)