loader

O mediální gramotnost je velký zájem

 

Kdyby to byl koncert, napíšeme, že lístky jsou beznadějně vyprodané. Ale protože se jedná o seminář, můžeme jen konstatovat, že se už prostě nemůžete přihlásit.

 

VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora 19. 5. 2021 pořádá seminář Mediální gramotnost - fungování české mediální scény, jak třídit informace  rozpoznat dezinformace. A nejspíš "uhodili" hřebíček na hlavičku. Protože, když nám poslali informaci o tom, jak ho pojali, přidali i větu: "Je to jen pro informaci. Máme úplně plno!"

Takže skutečně "jen" pro informaci. :-)

Vzdělávací program je určen pedagogům, kteří se v rámci svého předmětu setkávají s informacemi z médií, učí studenty pracovat s informacemi, kriticky myslet, ověřovat zdroje a rozlišovat informace od dezinformací. Jedná se tedy o pedagogy společensko-vědních předmětů, jazyků a informatiky. Vzhledem k zajímavé tematice je ale otevřen i pro zájemce z řad ostatních pedagogů.

Seminář se bude skládat ze tří tematických bloků – současná podoba českého mediálního trhu; historie a vývoj českých médií včetně současné vlastnické struktury; problematika dezinformací a fake news.

Účastníci získají přehled o českém mediálním trhu a jeho významných osobnostech a událostech. Díky poznatkům o historii médií pochopí, jak média ovlivňují běžný život, budou schopni kriticky posoudit obsah zpráv a poznat manipulativní techniky dezinformačních webů a propagandu. Získají návod, jak tyto informace využít ve výuce studentů.

Seminář proběhne formou workshopu, počítá se tedy s aktivním zapojením pedagogů do různých aktivit, skupinovou prací, diskuzí a sdílením výstupů skupinové práce. Jeden z tematických bloků bude veden formou přednášky.

Protože se jedná o aktuální a také zajímavé téma, bude škola pokračovat ve spolupráci s lektorem i v budoucnu, jsou naplánované semináře pro studenty napříč ročníky.