loader

Nový Business Spot pro středoškoláky a kantory v Příbrami

Spousta z středoškoláků má v hlavě chytré a životaschopné podnikatelské nápady. Jen neví jak je realizovat. Jak s nimi začít podnikat. V rámci projektu IKAP je chceme podpořit. Zapojte se se svojí školou také.

V pátek 4. října 2019 otevíráme v Příbrami nový Business Spot, kontaktní místo pro podporu podnikání žáků a studentů v regionu. Srdečně zveme vás, ředitele středních a odborných škol na tuto akci. Prohlédněte si detaily akce.

Akce: Představení Business Spotu pro pro podporu podnikání žáků a studentů

Termín: 4. října 2019, 9:30 – 13:30 hodin (od 9:15 prezence)

Místo: Zasedací místnost České spořitelny, a.s., 2. patro, náměstí Arnošta z Pardubic 166, Příbram

Určeno: Pro ředitele středních a odborných škol

Cena: Zdarma

Pořadatel: Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře ČR a OHK Příbram

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" (IKAP), reg. č.: Z.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.