loader

Nové vybavení od společnosti FESTO s.r.o. a Didactic Promotion Praha

Pondělí 13. ledna 2020 se zapsalo do dějin naší školy realizací dodávky elektropneumatického vybavení od společnosti FESTO s.r.o. a Didactic Promotion Praha v rámci projektu IKAP. Nové vybavení poskytne žákům vzdělávání v duchu Průmyslu 4.0. na kvalitním vybavení 21. století.


Montáž a předání vybavení provedli pracovníci společnosti FESTO s.r.o. a Ing. Miroslav Andršt ze společnosti Didactic Promotion.


Dodané zařízení bude využito ve výuce předmětu Mechatronika ve třetím a čtvrtém ročníku oboru Strojírenství, zaměření Mechatronika a ve 4. ročníku v předmětu Automatizace. Vybavení čtyř pracovišť je doplněno výpočetní technikou s novým programovým vybavením FLUID SIM 5 pro tvorbu schémat a řešení úloh pneumatiky a elektropneumatiky. Využití tohoto zařízení přispěje k vyššímu stupni vzdělávání a přiblíží se skutečné realitě.

Žáci třídy S4 se významně podíleli na přípravě nového vybavení učebny - Laboratoře automatizace a elektrotechniky.

Aktivita byla realizována v rámci projektu IKAP - Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655.

Fotografie naleznete ZDE.

   nove vybaveni