loader

eXKURZE ČZU V PRAZE

Dne 24. 1. 2020 žáci 3. a 4. ročníku a odborní pedagogové SLŠ a SOU Křivoklát v rámci projektu IKAP navštívili Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze.

Doktoři přírodních věd nám představili výzkum chemické komunikace hmyzu – lýkožrouta smrkového. Popisovali jednotlivé receptory čichového ústrojí a vývoj feromonů, které jsou důležité při ochraně lesních porostů.

Dále představili využívání dronů v lesnictví. Snímkování směřují ke stanovení zdravotního stavu porostů, výpočtům zakmenění, stanovení objemu ležícího dříví, monitoring v NP a CHKO.

CT – scaner je v myslivosti využíván ke zjišťování příčin úmrtí vzácných živočichů nebo ke zjišťování kvality dřeva.

Prezentovali nově vybudovanou sbírkovou laboratoř tropického hmyzu a sbírku pro výuku zoologie.

Získané poznatky jsou využity při doplnění a novelizování informací v odborných předmětech.

Fotografie naleznete ZDE.

   EXKURTZE CZU