loader

realizace projektu "ikap ii středočeského kraje" končí, nastává čas loučení.

Srdečné poděkování patří Vám všem. 

 

Ke dnešnímu dni oficiálně končí realizace našeho projektu. Byly to krásné tři roky práce, naplněné užitečnými a smysluplnými aktivitami, úzkou spoluprací s našimi partnery, středními, základními i mateřskými školami a plněním ambiciózních cílů.

Ne vždy to bylo jednoduché, ale přes všechny problémy a komplikace se nám podařilo dotáhnout celý projekt do zdárného konce a věříme, že jsme díky němu pomohli významně zlepšit kvalitu výuky, zvýšit kompetence pedagogů a zmodernizovat vybavení škol ve Středočeském kraji.


Za to patří velké poděkování především našim partnerům, dodavatelům, ale také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem s námi na projektu podíleli a zapojili se do něj. Nemůžeme zapomenout ani na podporu Krajského úřadu Středočeského kraje, radního pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje pana Milana Váchy a celého Odboru školství. A v neposlední řadě se sluší říci díky i realizačnímu týmu projektu "IKAP II Středočeského kraje", který v malém složení odvedl opravdu velké množství práce. 


Milí přátelé, dovolte, abychom Vám tedy popřáli nádherné léto plné zaslouženého relaxu a ať se Vám daří nejen v profesním, ale i v osobním životě. Ještě jednou mnohokrát děkujeme za Vaši podporu a spolupráci a budeme se na Vás těšit třeba v dalším projektu. 
 

Mějte se krásně! 

Mávání.jpg