loader

Naše vzdělávací aktivity pro pedagogy jedou na plný plyN

Okruh témat je široký, školy si mohou vybírat z workshopů, školení, seminářů a dalších akcí v mnoha aktuálních oblastech.

 

V uplynulých měsících pokračovala realizace našich bezplatných vzdělávacích aktivit určených pro pedagogy ze středních a mateřských škol ve Středočeském kraji. Účastníci si mohli vybírat z oblastí rozvoje čtenářské, matematické, finanční, digitální a jazykové gramotnosti a nezapomínáme ani na vzdělávání pro trh práce a podporu pedagogů při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Naši zkušení lektoři připravují zajímavý obsah upravený právě pro potřeby škol a pedagogů. Nejedná se v žádném případě o nudná školení, ale naopak o interaktivní a zábavné aktivity plné pomůcek, materiálů, apod., do nichž se účastníci přímo zapojují a po jejich absolvování jsou schopni veškeré na nich nabyté poznatky a zkušenosti ihned využít ve své výuce a udělat ji tak zajímavější a poutavější pro své žáky i sami sebe.  

Z oblasti čtenářské gramotnosti můžeme zmínit seminář lektora Libora Kyncla, který se zaměřuje na metody podporující čtenářskou gramotnost pro nečeštináře. Tento interaktivní seminář vychází z programu RWCT a většinu metod, k nimž patří třeba Alfa box, Kostka, Dvojitý zápisník, Diamant, Pyramida údajů, Reflexivní tabulka a další, si zúčastnění vyzkoušeli na tématech z různých předmětů. V závěru školení si učitelé naplánovali využití těchto metod ve vlastních třídách.

Do čtenářské gramotnosti spadá i seminář nazvaný „Jak pracovat s žáky a jejich vlastními knihami v dílnách čtení“, který pro zájemce připravila Jana Štybnarová. Účastníci se na něm dozvěděli, co odlišuje čtenářskou dílnu a čtenářskou lekci a získali další inspiraci k dílnám čtení, např. jak pomoci žákům seznámit se s novými knihami a jak podpořit žáky ve výběru knih, které jim přinášejí prožitek, jak pracovat s různými čtenářskými cíli a s ilustracemi, např. ve smyslu, jak ilustrace doplňují, zesilují či vyjasňují text, nebo proč nás některé ilustrace uchvacují.

Na digitální gramotnost se zaměřil workshop k tématu kyberbezpečnosti, jehož lektorkou byla Andrea Kretíková. Ta přítomným na semináři vysvětlila vybrané typy kybernetických útoků, které ohrožují koncové uživatele (např.: phishing, zneužití osobních údajů, prolomení hesel apod.) a představila jim účinné nástroje prevence a obrany proti těmto útokům. Účastníci se dále věnovali bezpečnému chování na internetu a útokům ne-technického charakteru, ale také rizikovému chování, potenciálním hrozbám pramenícím z virtuálního prostředí nebo specifikům kyberšikany, a to jak mezi dětmi, tak i mezi dospělými.

Velmi aktuální součástí této oblasti je také virtuální realita. Proto našim pedagogům nabízíme několik zajímavých akcí – mezi nimi například Festival virtuální reality, který mohou navštívit společně se svými žáky, ale také jen pro ně určené kurzy k virtuální a rozšířené realitě pro začátečníky i pro pokročilé, kde se již zaměřují na komplikovanější vývoj aplikací pro virtuální realitu. Tyto kurzy se těší mezi již zúčastněnými velké oblibě. Pedagogové se na nich dozvídají spoustu zajímavých informací z virtuálního světa a u svých žáků tím jistě povýší. Školení probíhají pod taktovkou Jakuba Stejskala, Jana Husáka a Martina Kotka a na jejich práci s účastníky jsou velmi pozitivní ohlasy.  

Jazykové gramotnosti se věnuje lektorka Lucie Čechová se svým workshopem k praktickému využití didaktických materiálů ve výuce cizích jazyků. Semináře se zúčastnilo celkem 15 pedagogů vyučujících angličtinu, němčinu a francouzštinu, a protože lektorka má velmi dynamický a tvůrčí přístup, probíhalo v takto živé, přátelské a inspirativní atmosféře i celé školení. Účastníci si do svých budoucích hodin cizích jazyků vyzkoušeli nepřeberné množství aktivit, jako např. rychlomyšlenkové mapy, BINGO, rozstříhané věty a jejich „ždímání“, kvarteta, konverzační karty, hry ENwiser, CUBITO a mnoho dalších. Pochvala pedagogů na konci semináře byla hezkou tečkou této akce.

Dalším lektorem z této oblasti je Marek Lang, který se zájemci probírá téma „Jak hodnotit písemný projev v hodinách cizího jazyka“. I tento lektor patří k dynamickým a zábavným mentorům, kteří praktikují konkrétní a veskrze praktický přístup k tématu, proto jsou jeho semináře vždy plně obsazené a účastníci odcházejí spokojení. Na školení se přítomní s lektorem shodli, že je skutečně důležité nastavit dobře kritéria toho, jak a za co žáka v písemném projevu hodnotit. Neméně významné je dát dětem zpětnou vazbu – a to nejen ve formě známky, ale třeba jen jako jakýsi podnět, aby se žáci dozvěděli, co mají dále rozvíjet a nad čím se zamyslet.

Z oblasti vzdělávání pro trh práce nabízíme kupříkladu obory strojírenství, chemie, stavebnictví a další. Na všech akcích, které se k těmto tématům konají, se účastníci dozvědí o aktuálním dění v daném oboru, trendech a novinkách, platné legislativě a samozřejmě to, jak využít teoretické a praktické dovednosti v elementární i odborné výuce na základních a středních školách.

Speciální pedagogové, školní psychologové, asistenti pedagogů, ale také třeba kariéroví a výchovní poradci si mohou vybírat z opravdu široké nabídky aktivit v rámci podpory vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. K nim patří workshopy, semináře a webináře zaměřené na kariérové poradenství, komunikaci s rodiči, práci s dětmi se SPCH a SPU, stimulaci kognitivní paměti a pozornosti pomocí intervenčního programu PAMIS a mnoho dalších témat.


Náš kalendář bezplatných vzdělávacích aktivit se neustále plní dalšími akcemi, proto nás sledujte na našich webových stránkách (https://ikap.kr-stredocesky.cz/#kalendar) a našem Facebooku (IKAP II Středočeského kraje | Facebook), kam vkládáme vždy v pondělí termíny všech školení na následující týden. Pak už stačí si jen vybrat téma, které Vás zajímá a jednoduše se přihlásit.   

Neváhejte a pojďte se spolu s námi naučit něco nového, vzájemně se inspirovat a motivovat a zatraktivnit tak svou výuku. Těšíme se na vás.

Kalendář akcí_IKAP II.jpg

Souhrn akcí_04-2022_c.jpg

Souhrn akcí_04-2022_f.jpg

Souhrn akcí_04-2022_h.jpg

L. Čechová_1.jpg

Seminář M. Lang_02.06.2022_d.jpg

 

Souhrn akcí_04-2022_d.jpg

Souhrn akcí_04-2022_g.jpg

Souhrn akcí_04-2022_i.jpg

L. Čechová_2.jpg

Seminář M. Lang_02.06.2022_b.jpg