loader

Management školní třídy s důrazem na práci se žáky se sVP

4. 10. 2019 se na PedF UK konala druhá jednorázová akce v inkluzi pro skupinu školních psychologů a speciálních pedagogů. Lektorem byl tentokrát PhDr. Richard Braun,Ph.D., který našim specialistům přednášel strategii práce se třídami v závislosti na věku žáků. Nastínil také stavbu třídnických hodin v jednotlivých ročnících. Svým erudovaným přístupem, podpořeným svými dlouholetými zkušenostmi, posluchačům předal velké množství použitelných technik včetně praktických příkladů a kazuistik ze své praxe.
Jako velmi přínosné vnímáme zejména podněty k další činnosti speciálních pedagogů a školních psychologů - např. k vedení zápisu do prvních tříd, k práci se žáky a třídními kolektivy v prvním období školní docházky, k práci s učiteli a dalšími odborníky apod.
Samostatnou a velmi užitečnou kapitolu tvořila práce se zákonnými zástupci. Praktickými příklady, jak vést rozhovory s rodiči dle osobnostní typologie jsme si osvojili další možnosti efektivního vedení rozhovoru, včetně situací, kdy je potřeba rodičům komunikovat ne vždy pro ně příjemné skutečnosti. Velmi důležité pro všechny byly i příklady práce s pedagogy a asistenty pedagoga. Všichni víme, jak je jejich práce složitá, a je potřebné, aby i oni měli naši podporu.

*SVP - speciálně vzdělávací potřeby