loader

Krajské vzdělávání má svůj akční plán, nezastavil se ani během pandemie

„Školní rok se chýlí ke konci, a ačkoli byl mimořádně nestandardní, dají se při zpětném ohlédnutí najít i velmi pozitivní zprávy. Konkrétně jde například o to, jak se navzdory okolnostem dařilo naplňovat Krajský akční plán vzdělávání," říká krajský radní pro oblast školství a vzdělávání Milan Vácha (STAN).

Hlavním cílem projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje) je podporovat kvalitu vzdělávání na území Středočeského kraje. „Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání. Cílem je podnítit zájem dětí a žáků o technické obory a řemesla cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele," vysvětluje Milan Vácha. Významná část projektu je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání a rozvoj gramotnosti v oblasti digitálních technologií. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.

Ve školním roce 2020/2021 všechny aktivity probíhaly v on-line prostoru. Do projektu se zapojilo téměř 1 200 studentů a skoro 800 učitelů. Mezi nejoblíbenější patřily různé vzdělávací kurzy zaměřené například na rozvoj čtenářské gramotnosti (Mluvíme v bublinách – práce s komiksem), matematiku (Matematika netradičně), kroužek robotiky, 3 D technologií, elektroniky nebo kroužky zaměřené na výuku cizích jazyků. On-line se odehrávala i příprava školního „časopisu" GéHáčko Gymnázia Hostivice. Některé kurzy jsou určené i pedagogům, ať už jde o možnost zdokonalit se v práci s počítačovými programy nebo nástroji výuky na dálku, tak o odborné semináře například na téma Diferenciace výuky, Syndrom vyhoření a další. „Jsem rád, že se nám daří nabízet zajímavé a atraktivní programy, které mají smysl pro žáky i učitele. V době, kdy byly zavřené školy, šlo o dobrý způsob, jak komunikovat, jak se dostat k novým informacím a jak se naučit něco nového. Další aktivity budou pokračovat v novém školním roce a já doufám, že většina se bude moci konat v reálném, nikoli on-line světě," dodává radní.

K účasti v projektu byly osloveny všechny střední školy ve Středočeském kraji bez ohledu na zřizovatele. Do projektu je zapojeno celkem 55 organizací (50 organizací zřizovaných Středočeským krajem a 5 subjektů jiných zřizovatelů). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v letech 2020 - 2023. Celkový rozpočet projektu činí bezmála 320 milionů korun.

Stan

(zdroj: https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/stredocesky-kraj/krajske-vzdelavani-ma-svuj-akcni-plan-nezastavil-se-ani-behem-pandemie)