loader

konference ke gramotnostem je úspěšně za námi

Zajímavé prezentace, workshopy, kvíz - to vše čekalo na její účastníky. 

 

V rámci našeho projektu "IKAP II Středočeského kraje" jsme dne 5. května 2022 uspořádali Konferenci ke gramotnostem. Ta se uskutečnila ve velmi příjemných a útulných prostorách pražského konferenčního centra GreenPoint a zúčastnila se jí prezenční a on-line formou stovka ředitelů a pedagogů ze středočeských škol, našich partnerů a také kolegyň a kolegů z projektů IKAP v ostatních krajích. 

Po úvodním slovu, které přednesla projektová manažerka Jolana Blažíčková, se s námi o své dosavadní zkušenosti z realizace IKAPu podělil zástupce Jihomoravského kraje Radomír Pernica, následoval Karlovarský kraj reprezentovaný Zuzanou Žitnou a Michaelou Kočovou a blok prezentací z ostatních krajů uzavřela Veronika Půrová z Královéhradeckého kraje. Jsme moc rádi, že jsme se mohli vzájemně inspirovat aktivitami, které děláme my, a tím, na co se soustředí právě ve zmiňovaných krajích. 

Po ukončení této části vyzvali moderátoři celé konference Jolana Blažíčková a Tomáš Langer přítomné k vyplnění zábavného kvízu. Ten obsahoval čtyři otázky ke čtyřem gramotnostem - konkrétně ke čtenářské, matematické, digitální a jazykové. Všichni poctivě zakřížkovali své vybrané odpovědi na připravených formulářích a správné odpovědi pak byly zařazeny do slosování o zajímavé ceny. Věříme, že se účastníci při vyplňování kvízu pobavili a třeba i něco nového dozvěděli. 

Po krátké přestávce se slova ujali naši partneři, kteří představili aktivity, jež v rámci projektu realizují. Linda Richterová a Klára Smolíková za Vzdělávací institut Středočeského kraje a Petra Hřebecká a Jaromír Hřebecký z Gymnázia Hostivice si vzali za svou především čtenářskou gramotnost, a tak jsme se dozvěděli, jaká témata a akce již pro pedagogy a žáky středních, základních i mateřských škol v této oblasti uspořádali a jaká na ně teprve čekají. 

K cizojazyčné gramotnosti jsme si vyslechli zajímavou prezentaci od Hany Jirušové ze Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního v Kolíně, po které následovala Ivana Dobešová z Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově se spoustou přínosných informací. 

Nezapomněli jsme ale ani na matematickou a digitální gramotnost, kterým se věnují například na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném, ve Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku, na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické Čáslav nebo na Střední průmyslové škole strojírenské a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Kolíně. Zástupci těchto našich významných partnerů Pavel Rubík, Jan Jirátko, David Tichý, Renata Lebedová a František Pražák účastníky informovali o mnoha různých aktivitách, kroužcích, soutěžích, seminářích, dnech otevřených dveří a dalších akcích, které pro zvýšení kompetencí organizují. 

Jolana Blažíčková poté nastínila, co nás v projektu v budoucích měsících čeká a na co se tedy školy a pedagogové ve Středočeském kraji ještě mohou těšit. Po výborném obědě se přítomní rozdělili do skupin a přemístili do prostor připravených pro workshopy.  Naši zkušení lektoři pro ně připravili atraktivní témata jako je schopnost improvizace, umění rétoriky, procvičování paměti, ale také relaxace a odpočinek. Účastníci si workshopy pochvalovali, dozvěděli se mnoho užitečných rad a také se zasmáli a pobavili. 

Celá konference se nesla v duchu přátelské a příjemné atmosféry, vzájemné inspirace, výměny zkušeností a živých diskusí kolegyň a kolegů z různých škol.

Dovolte nám, abychom na tomto místě ještě jednou mnohokrát poděkovali všem vystupujícím, kteří se s námi podělili o své know-how, lektorům workshopů, kteří dokázali přítomné zaujmout, vtipným a zábavným moderátorům konference, celému týmu organizátorů, ale především všem účastníkům, kteří s námi i přes své nabité programy tento den strávili. Těší nás, že všichni odcházeli s úsměvem na rtech a již teď se těšíme na další podobné akce.

Konference 05.05.2022_hlavní.jpg

Konference 05.05.2022_a.jpg

Konference 05.05.2022_c.jpg

Konference 05.05.2022_e.jpg

Konference 05.05.2022_g.jpg

Konference 05.05.2022_i.jpg

Konference 05.05.2022_k.JPG

Konference 05.05.2022_m.JPG

 

 

 

 

 

Konference 05.05.2022_b.jpg

Konference 05.05.2022_d.jpg

Konference 05.05.2022_f.jpg

Konference 05.05.2022_h.jpg

Konference 05.05.2022_j.jpg

Konference 05.05.2022_l.JPG

Konference 05.05.2022_q.jpg