loader

Polytechnika do MŠ a ZŠ

V rámci Klíčové aktivity č. 3 Podpora polytechnického vzdělávání byla vypsána veřejná zakázka s názvem Polytechnika do mateřských a základních škol. Tato zakázka byla realizována od listopadu 2019 do června 2020.

Projekt byl rozdělen do tří fází. V zahajovacích seminářích byli pedagogové seznámení s obsahem a harmonogramem. Další fáze se odehrávala v jednotlivých mateřských školkách a základních školách Středočeského kraje. A poslední fáze se věnovala vyhodnocení a získání zpětné vazby ze škol.

Celý projekt byl velmi pozitivně hodnocen jako přínos nových metod a informací pro pedagogické pracovníky ve výuce i pro děti a žáky ve vyučování.

Zde uvádíme závěrečnou zprávu o realizaci této veřejné zakázky: ZDE