loader

KA_4 Podpora kompetencí k podnikavosti

Třída OA 1A na Živnostenském úřadu v Čáslavi

Ve čtvrtek 26. září 2019 navštívili žáci třídy OA 1A Živnostenský úřad v Čáslavi, kde je mile přijala vedoucí paní Mgr. Markéta Cincibusová.

Základní informace o činnosti úřadu podala paní referentka Jitka Netálová. Seznámila žáky s postupem založení živnosti, kdo je to fyzická osoba, právnická osoba, co je jednotný registrační formulář, jaké jsou druhy živností, podmínky provozování živnosti apod..

Děkujeme pracovnicím úřadu za ochotu a vstřícnost.

Tato exkurze proběhla v rámci projektu IKAP v klíčové aktivitě KA4: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.