loader

JAK ZATRAKTIVNIT Pro děti hodiny literatury?

Odpověď na tuto otázku se pedagogové dozvěděli na semináři „Čtenářské lekce“.

 

Čtenářská gramotnost je jednou z mnoha kompetencí pedagogů, na jejichž zvyšování se v rámci projektu „IKAP II Středočeského kraje“ soustředíme. Proto jsme pro učitele 2. stupně základních škol a pedagogy ze středních škol uspořádali 31. března 2022 seminář s názvem „Čtenářské lekce“.

Workshop se konal v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje a vedla ho lektorka Jana Štybnarová. Ta na začátku celé akce položila účastníkům dotaz, jaké je jejich očekávání. Odpovědí bylo několik, k těm nejčastějším patřilo vzájemně se inspirovat, naučit se novým metodám, dozvědět se, jak „rozečíst“ žáky a jak pro ně literaturu udělat zajímavější nebo jak si s dětmi stanovit čtenářské cíle.

Na to se pak všichni zaměřili. V první části se věnovali práci ve formátu čtenářské lekce se společným textem P. Čecha a video doprovodem. Učitelé přitom byli „pasováni“ do role žáků, aby měli možnost sami na sobě zjistit, jaká je míra jejich aktivity při konstruktivisticky vedené výuce. Spolu s lektorkou si shrnuli text, definováním hlavní myšlenky a hledáním myšlenky skryté. Věnovali se i ustáleným prvkům a prozkoumání, zda má výběr slov vliv na tón a účinek příběhu.

Pak následovala práce s poezií, konkrétně se sbírkou „Milion melounů“ od Daniely Fischerové a básní "Naopak". U tohoto textu se pracovalo s nabídkou různých cílů ze čtenářského kontinua a úkolem účastníků bylo zvolit alespoň dva z nich a svoje přemýšlení sdílet s kolegy.

Dalšími texty, kterými se učitelé zabývali, byly „Teď nikdy“ od Matěje Hořavy a „Spodní proud“ autora Shauna Tana. U nich se zaměřili práci s didaktickým potenciálem a ve dvojicích přemýšleli o čtenářských cílech tak, aby dokázali vytěžit vše, co text nabízí.

Všechny texty byly analyzovány pomocí „novinářských“ otázek, tedy: "Kdo tam vystupoval?", "Co se tam stalo?", "Proč se to stalo?" a "Jak to dopadlo?". Na základě těchto otázek si zúčastnění následně zformulovali shrnutí příběhu a jeho hlavní myšlenky.

Součástí semináře bylo také naplánování aktivit pro splnění cílů prostřednictvím metody plánování pozpátku a v závěru akce si účastníci zkusili sami naplánovat výuku jedné čtenářské lekce. Po celou dobu konání akce vládla přátelská, inspirativní a spolupracující atmosféra, a jak seminář, tak i paní lektorka byly návštěvníky hodnoceny velmi kladně. 

Věříme, že zúčastnění pedagogové vše, co se dozvěděli a sami si vyzkoušeli, uplatní ve své výuce.

Čtenářské lekce_31.03.2022_c.jpg

Čtenářské lekce_31.03.2022_d.jpg

Čtenářské lekce_31.03.2022_b.jpg