loader

SEMINÁŘ PLNÝ NOVINEK PRO VÝUKU CIZíCH JAZYKŮ

Co vše lze využít pro zatraktivnění hodin cizího jazyka? 

 

Zajímavým tématem se může pochlubit seminář projektu IKAP II Středočeského kraje, který se uskutečnil 7. října 2021. Zaměřil se totiž na využití médií při výuce cizích jazyků a jeho cílem bylo oživit hodiny využitím různých originálních webových stránek, vhodných portálů do on-line i prezenční výuky na tvorbu rychlých pracovních listů, on-line deskových her, flashcards, apod.

Setkání, kterého se zúčastnili učitelé 2. stupně základních, středních a jazykových škol, bylo rozděleno do několika celků – videa, portály pro žáky, portály pro pedagogické pracovníky, komiksy a svátky. Učitelé angličtiny, němčiny, španělštiny a ruštiny si sami na sobě zážitkovou formou zkoušeli, co a jak mohou se svými žáky využít. Mimo jiné si například zahráli několik her a kvízů, podívali se na tvorbu komiksů a možnosti využít písničky.

Účastníci také během semináře shlédli vícero internetových stránek, které mohou v budoucnu použít jak do běžné prezenční výuky, tak i případně po dobu distanční výuky. Dozvěděli se rovněž, jak s některými z těchto webů pracovat tak, aby byli schopni si materiály a podklady pro výuku velmi dobře a rychle sami vytvářet.

Ve výuce jazyka lze využít i různá videa, příběhy a reportáže. Lektorka Lucie Čechová přitom kladla důraz na využívání spotů a reklam, v nichž se nemluví, a mohou tak vlastně být využity při výuce kteréhokoliv jazyka. Důležité je použít videa v různých formách tak, aby bavila nejen žáky, ale i učitele – tím pádem se pak všichni na lekce cizího jazyka těší.

Aktivity (a že jich bylo), kterým se učitelé spolu s lektorkou věnovali, mohou ihned prakticky využít ve svých lekcích cizích jazyků. Jsme rádi, že se seminář zúčastněným líbil, a věříme, že jeho výstupy přinesou v budoucnu své ovoce v podobě natěšených žáků a spokojených učitelů cizích jazyků.

Seminář StK_07.10.2021_b

Seminář StK_07.10.2021_c

Seminář StK_07.10.2021_a