loader

"Jak poznat a rozvinout talent"

 

Závěrečná zpráva o realizaci semináře 

Název: Seminář "Jak poznat a rozvinout talent" který se uskutečnil v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Datum konání: 30. - 31. 5. 2019
Místo konání: TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4

Čtvrtek 30. 5. 2019

Před začátkem samotné akce bylo na místě přichystáno vše potřebné k jejímu hladkému průběhu. Směrovky, označení dveří, zapojení a kontrola techniky a prezentaci lektorů, příprava prezence. V průběhu celého dne byli k dispozici jak event koordinátor, tak project koordinátor celé akce.
Program byl rozdělen do několika sekcí a tematických bloků. Jednotlivé programy probíhaly ve 3 sálech, které byly technicky plně vybaveny.

Na začátku semináře bylo účastníkům sděleno několik informací o průběhu celé akce, programu a představení projektu IKAP od Ing. Jolany Blažíčkové, MBA, a Bc. Jana Chuchlera.
Následoval přehled a detailní informace o pravidlech a způsobech organizace soutěží a jejich vyhodnocování od Mgr. Lenky Škopové a Ing. Miroslavy Řezníkové z oddělení mládeže a sportu KÚSK. Po polední přestávce hovořila paní Ing. Miroslava Fatková z NIDV na téma Soutěže jako součást systému podpory nadání v ČR. Mimo soutěží pořádaných v rámci ČR nám představila i méně známé mezinárodní soutěže. Paní Šárka Sandevová s panem Radkem Zimou ze SVČVS Kladno poté navázali sdílením dobré praxe z organizace soutěží a s náměty na zefektivnění realizace krajských kol soutěží MŠMT. Další prezentace se týkala možností pro pedagogy, např. stáží na vybraných školách v rámci krajské sítě podpory nadání. Jak si stanovit cíle stáží, jaký zvolit program a také jejich následné vyhodnocení. O možnostech účastníky informoval pan PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D. – odborný krajský metodik SYPO z NIDV. Posledním přednášejícím před odpoledním coffee breakem byl pan Bc. et Bc. Zdeněk Smrčka, který zde představil projekt TALNET - podrobněji se rozmluvil o online, prezenčních aktivitách a jejich spojení, a po krátkém občerstvení pokračoval s informacemi k digitální a technologické laboratoři DATEL, která se snaží rozvíjet zájem o technologie v různých oblastech výuky. Poslední lektorkou čtvrtečních odborných bloků byla paní Mgr. Klára Vondříčková z Akademie Libchavy.
Účastníci se dozvěděli nejen definici kouče a koučování, ale především základní nástroje, které lze využít při práci se žáky. Čtvrteční den byl zakončen diskuzemi, ubytováváním účastníků a společnou večeří v hotelové restauraci.

Pátek 31. 5. 2019

Páteční program byl zaměřen na odborné workshopy. Ty startovaly v 9:00 v hlavním sále, kde bylo všem účastníkům sděleno několik informací k chystaným plánům v rámci IKAP 2, a dále pak opět několik instrukcí k programu dne.

Poté byli účastníci rozděleni do třech bloků workshopů.
Skupinu A měl na starost pan Mgr. Ivo Hopp. Ten si připravil pestrou prezentaci a množství příkladů z praxe v organizaci soutěží a práce s nadanými žáky. Představil nám také několik konkrétních projektů pořádaných v Jihomoravském kraji, např. Robotiáda, která každoročně probíhá v Brně.
V další místnosti ve stejnou dobu probíhal workshop pro skupinu B pod taktovkou Jana Kaly, zakladatele a ředitele CfME. Debatovalo se zde na téma kultury myšlení - co si pod tím představit a především jak ho budovat.
Mezitím se skupina C v posledním ze sálů učila, jak komunikovat ve vztahu učitel/žák. Workshop s názvem Škola bez poražených zde vedla paní Bc. Hana Čechová. Hlavními tématy zde byla sebeúcta a vzájemný respekt.

Po společném coffee breaku v hlavním sále se pokračovalo opět ve třech skupinách, ale v jiném složení.
Ve skupině A měli účastníci možnost inspirovat se aktivitami pro nadané děti, které pořádá klub LogIQ na Klatovsku pod vedením RNDr. Kateřiny Vágnerové. Nechybělo množství fotografií a ukázek z již realizovaných aktivit klubu.
Druhá skupina se mezitím v hlavním sále seznamovala se specifiky práce s nadanými žáky. Jak se práce s nimi liší od té s ostatními žáky, jim objasnila paní Mgr. Irena Syrková Popelková, která na poslední chvíli nahradila lektorku Mgr. Libuši Halfarovou, Ph.D., která se semináře nemohla zúčastnit.
Skupina C si měla možnost procvičit rétoriku a vystupování za asistence paní Mgr. Heleny Jiráčkové, ředitelky DDM Mělník. Nechyběla dýchací cvičení či jazykolamy. Interaktivně pojatý workshop se setkal s velkým potleskem od všech zúčastněných. Následovalo ukončení a shrnutí celého semináře několika slovy od paní Blažíčkové. Seminář byl zakončen společným obědem.


Závěr
Dvoudenní akce proběhla úspěšně, celkově lze konstatovat, že se jednalo o velmi povedený projekt, který byl ohodnocen především ze strany všech účastníků jako velmi vydařený. Reakce nejen účastníků, ale i lektorů jsou velmi pozitivní, a to nejen proto, že se některé přednášky a workshopy časově prodlužovali vzhledem k inspirativním společným diskuzím mezi účastníky a lektory.

seminar-jak-poznat-talent-1

seminar-jak-poznat-talent-2

jak-poznat-talent-4

jak-poznat-talent-5

vstup do galerie >>>