loader

Jak efektivně rozvíjet podnikatelské nápady žáků SŠ

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace organizuje v rámci projektu IKAP pro pedagogy středních škol ve Středočeském kraji metodický seminář o tom, jak lze efektivně vést žáky při rozvíjení jejich úvah o vlastním podnikání a souvisejících otázkách a problémech. Účastníkům budou postupně prezentovány jednotlivé části metodiky "Podnikni to!" pro středoškolské žáky. Pro lepší názornost jejího uplatnění v praxi budou promítány videonahrávky z cyklu osmi workshopů "Podnikni to!" realizovaném výzkumným ústavem v březnu a dubnu 2019.

Prezentace bude doplněna diskusí s jedním z čerstvých absolventů vzdělávacího cyklu Podnikni to! O absolvování semináře získají účastníci osvědčení.

Termín konání:
čtvrtek 14. listopadu, 9:00 - 15:00 hod.

Místo:
budova České spořitelny, náměstí Arnošta z Pardubic 166, Příbram