loader

Jak efektivně rozvíjet podnikatelské nápady středoškoláků?

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhl v Business Spotu Příbram seminář pro pedagogy s názvem Jak efektivně rozvíjet podnikatelské nápady středoškoláků?

Cílem semináře, který pořádal Výzkumný ústav pro podnikání a Inovace v rámci projektu IKAP, bylo diskutovat s pedagogy vyučujícími předměty jako základy podnikání nebo fiktivní firmy, ale i s dalšími z technicky i humanitně zaměřených škol (zejm. gymnázií) o tom, jak lze efektivně vést žáky při rozvíjení jejich úvah o vlastním podnikání a souvisejících otázkách a problémech.

Chcete uspořádat podobný seminář i pro vaše pedagogy?

Podívejte se na detaily a kontaktujte nás.