loader

II. kolo soutěže COOL SCHOOL 

Organizátorem soutěže je Středočeský kraj v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraj s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 (dále jen IKAP).

Cílem soutěže je natočení nejlepšího propagačního videa školy na téma „Den otevřených dveří". Zúčastnit se mohou střední školy ze Středočeského kraje. Kritéria soutěže jsou koncipována komplexně tak, aby výsledný produkt měl praktickou využitelnost pro školu. Video by mělo školu prezentovat z pohledu žáků a pomoci rodičům a potencionálním žákům při rozhodování, jakou střední školu si zvolit pro budoucí studium.

Cílem soutěže je také posílit kreativitu, tvůrčí a inovativní přístup a v neposlední řadě i zdravou soutěživost. Žáci se naučí vyhledávat informace, formulovat myšlenky a uskutečnit projekt, který budou následně prezentovat a obhajovat před odbornou komisí.
Tato videa budou umístěna na webových stránkách jednotlivých škol a webu projektu IKAP.

Pro zapojení se do soutěže je potřeba zaslat vyplněnou přihlášku do 25. 10. 2019 na email javanska@kr-s.cz. Pravidla naleznete v přiloženém dokumentu „Soutěž IKAP_COOL SCHOOL II".