loader

Hodnotíme semináře IKAP II Středočeského kraje v tomto roce

Rok 2021 se blíží ke svému konci a tak je čas bilancovat, co se povedlo a co ne.

 

Na konci roku bývá zvykem zhodnotit, jak se nám dařilo, v čem jsme byli úspěšní, a kde bychom měli naopak trochu přidat. Nejinak je tomu i v našem projektu IKAP II Středočeského kraje, konkrétně v aktivitě KA 2 – rozvoj gramotnosti, v níž je naším úkolem zvyšovat čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti a kompetence pedagogů ze základních, středních, vyšších odborných a jazykových škol a zajistit jim metodickou podporu při rozvoji technik a nástrojů pro rozvoj gramotností žáků.

Rok 2021 nebyl pro nikoho z nás snadný, COVID a nejrůznější epidemiologická opatření nám komplikovala nejen osobní život, ale i ten pracovní. Přes to vše nepříjemné s tím spojené, různé lockdowny a omezení se nám podařilo uspořádat celkem deset seminářů a naplnit je do povolené kapacity pedagogickými pracovníky lačnými po výměně zkušeností a nabytí nových znalostí.

Semináře se konaly v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje a vedli je zkušení lektoři. Jejich součástí byla vždy týmová práce. Účastníci se dělili do skupinek, v nichž plnili různá zadání, a nejednou byli také „pasováni" do role žáků, aby si výuku vyzkoušeli i z druhé strany.

Lektoři využívali různé pomůcky, hry a aktivity, aby své návštěvníky zaujali nejen obsahem daného tématu, ale aby pro ně byla setkání také zábavná, netradiční, zajímavá a příjemná. Učitelé si z akcí odnášeli spoustu inspirace pro své hodiny a věříme, že nabyté znalosti již teď využívají při své výuce.

V závěru jednotlivých seminářů jsme zúčastněné požádali o zhodnocení. Všech deset realizovaných akcí bylo oceněno vysokými známkami, pedagogové v nich spatřují osobní přínos, ohodnotili i odbornost a lektorské dovednosti daných mentorů a naše kurzy by s klidným svědomím doporučili i svým kolegyním a kolegům.

Kromě oficiálních hodnocení jsme také dostávali zpětnou odezvu v e-mailech a zprávách, která nás moc potěšila, protože z ní jasně vyplývá, že účastníci seminářů byli s organizací, zvoleným tématem a celým průběhem akcí spokojeni. A protože z toho máme opravdu velikou radost, dovolte, abychom vám alespoň část z nich ukázali – viz přiložené obrázky. Jediná připomínka v negativním slova smyslu, kterou jsme obdrželi, se týkala velikosti hrnků na čaj – byly prý příliš malé...

Abychom se ale jen nechválili, samozřejmě i my jsme si vědomi některých nedostatků a chyb, a hodláme se na ně v příštím roce zaměřit tak, aby další semináře, které plánujeme na rok 2022, byly prostě perfektní.

Rádi bychom tedy ještě jednou velmi srdečně poděkovali všem zúčastněným pedagogům, kteří si našli čas s námi strávit pár hodin na semináři, zhodnotit ho a ještě nás potěšit milým e-mailem s pochvalou. A obrovské poděkování patří samozřejmě také našim zapáleným lektorům, kteří se především postarali o to, že setkání probíhala v příjemné, inspirativní a aktivní atmosféře.

Věříme, že rok 2022 nám bude, co se týče COVIDových opatření a omezení, přát mnohem více, a my se opět ve zdraví a s úsměvem na tváři potkáme na dalších zajímavých seminářích, které pro vás již teď připravujeme.

Zhodnocení seminářů StK_a

Zhodnocení seminářů StK_c

Zhodnocení seminářů StK_b