loader

ŽÁCI GYMNÁZIA HOSTIVICE ZAMÍŘILI NA EXPEDICI DO HORNÍ BLATNÉ 

Již druhá výprava v pořadí se uskutečnila začátkem října tentokrát v oblasti Jáchymovska.

 

Ve dnech od 4. do 8. října 2021 vyrazili studenti z Gymnázia Hostivice již na druhou z řady expedic, pořádaných v rámci projektu IKAP II Středočeského kraje. Cílem společného výjezdu bylo získat co nejvíce dat a informací týkajících se tentokrát oblasti Jáchymovska.

Jáchymovsko je součástí "Hornické kulturní krajiny Krušnohoří" a 17. července tohoto roku bylo na základě společného německo-českého návrhu zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tato událost potvrdila unikátnost hornické krajiny s rozmanitým nerostným bohatstvím na české a německé straně hor.

Jáchymovsko má přitom zajímavou historii. Zaznamenalo ohromný rozmach v 16. století v souvislosti s těžbou bohatých ložisek stříbra. V roce 1535 byl Jáchymov se svými 18 000 obyvateli dokonce druhým nejlidnatějším městem Čech po Praze. Těžba stříbra, později již méně významná, trvala až do 19. století, kdy se k němu přidala těžba uranu, radia a bismutu. Za objev radia v místní uranové rudě získala Marie Curie-Skłodowská Nobelovu cenu. Těžba uranové rudy probíhala v Jáchymově a jeho okolí hlavně v letech 1939 až 1962, kdy na jaderné projekty nacistů navázal komunistický režim.

Současná horská krajina nad Jáchymovem již ztratila svou významnou produkční funkci, hornickou i zemědělskou. Zvýšil se podíl lesních porostů, orná půda prakticky zanikla, na rozsáhlých planinách nad Abertamy a Hřebečnou se rozkládají extenzivně využívané pastviny. Oblast dne nabízí především rekreační, sportovní a turistické aktivity.

Expediční tým Gymnázia Hostivice, který tento kraj navštívil, byl sestaven ze skupin Humanitní, která měla za cíl mapování historických skutečností regionu z období konce 2. světové války a let následujících, a Přírodovědné, která mapovala botaniku a dendrologii v oblasti Jáchymovských lesů (Horní Blatná).

Počasí bylo typicky podzimní, ani to však účastníkům výpravy nezabránilo v navštívení zajímavých míst, vzájemné spolupráci při výzkumu a získávání dat a jejich následném vyhodnocení. Po celou dobu výletu vládla dobrá nálada a touha zjistit co nejvíce zajímavostí. Žáci také ocenili přínos přítomných odborníků z praxe, kteří je inspirovali k plnění úkolů.

Druhá expedice Gymnázia Hostivice byla tedy úspěšná, což nás moc těší.

Expedice_GymHostivice_c

Expedice_GymHostivice_b

Expedice_GymHostivice_d

Expedice_GymHostivice_e