loader

Gymnázium a SOŠ Pedagogická Čáslav je leaderem v oblasti digitální gramotnosti

V rámci této aktivity škola organizuje spoustu zajímavých aktivit a pyšní se spokojeností zúčastněných.

 

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická v Čáslavi je naším partnerem v rámci projektu „IKAP II Středočeského kraje“. Prostřednictvím svého zapojení si škola dala za cíl vytvořit centrum kolegiální podpory a umožnit tak vzájemné sdílení dobré praxe a inovativních přístupů ve vzdělávání mezi pedagogickými pracovníky mateřských, základních a středních škol v Čáslavi a okolí. Centrum kolegiální podpory se zaměřuje na tři vzdělávací oblasti, konkrétně čtenářskou, digitální a přírodovědnou gramotnost.

V rámci projektu je Gymnázium a SOŠ pedagogická v Čáslavi také leaderem v oblasti digitální gramotnosti. Pomocí této aktivity vtahuje pedagogy do světa nových technologií, přibližuje jim jejich možnosti pro využití přípravy na výuku i během výuky samotné. Kromě výzvy spojené s přesunutím vzdělávání do on-line prostředí v době nejhorší COVIDové situace se škola zaměřuje zejména na práci s pomůckami na virtuální realitu a jejich možné využití ve výuce. Organizuje také různé workshopy (mimo jiné třeba na práci grafikou na tabletu nebo animační techniky), ale také kroužky robotiky pro děti.

Ty jsou určeny nejen pro žáky samotné, ale Gymnázium a SOŠ pedagogická Čáslav navázala také úzkou spolupráci Základní školou Vrdy a kroužky tedy navštěvují i tamní děti. Základní škola Vrdy v uplynulém roce vybudovala polytechnické centrum, které slouží i dalším školám z okolí. Čáslavské gymnázium jej, coby odborné pracoviště, využívá mimo jiné také pro prezentaci pomůcek, které jsou jinak k dispozici na škole.

Kroužky organizované v polytechnickém centru ZŠ Vrdy mají za cíl především podporovat STEM u dětí na druhém stupni základní školy. STEM je koncept zaměřený na čtyři obory – přírodní vědy (Science), technologie (Technology), techniku (Engineering) a matematiku (Mathematics). Pod pojmem STEM se neschovává klasický způsob vzdělávání, tato koncepce se naopak věnuje řešení výzev reálného světa a klade důraz na kritické a kreativní myšlení. K výuce se často používají různé pomůcky, které mají v samotných žácích vzbudit o zmíněné čtyři obory zájem.

Děti se na digikroužcích pořádaných naší partnerskou školou seznamují se základy robotiky, orbitální mechanikou, ale také s moderní virtuální realitou a jejími možnostmi. Není se tedy co divit, že se tato setkání těší velké oblibě, a to jak mezi chlapci, tak děvčaty.

Digikroužky_b.jpg

Digikroužky_c.jpg

Digikroužky_a.jpg

Digikroužky_d.jpg