loader

Generační spolupráce v SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

V SOŠ a SOU Horky nad Jizerou se dne 5. 11. 2019 konala další z aktivit projektu „Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 na podporu technického vzdělávání mládeže s názvem „Dovednostní tour – generační spolupráce".

Aktivitu organizoval partner projektu Krajská hospodářská komora Střední Čechy a byla určena pro žáky ZŠ Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí.

Aktivity se zúčastnili žáci ZŠ Benátky nad Jizerou z 8. a 9. třídy, kteří projevili zájem o studijní obory, které se vyučují ve SOŠ a SOU Horky nad Jizerou.

Po úvodním přivítání zašla celá skupinka na jednotlivá pracoviště školy. Nejprve to bylo školní zahradnictví, kde žáky Ing. Miloš Repáň informoval o studijním oboru zahradník-zemědělec, prošli si školní pozemky, dozvěděli se něco o sezónní práci na zahradě a shlédli školní pracoviště. Potom se všichni přesunuli do školy, kde byli seznámeni s úspěchy žáků školy v odborných soutěžích. Na chodbách je možné vidět fotografie z mnoha soutěží, z akcí na ambasádách, kde škola obsluhovala a také z aktivit ze školy, které žáci školy hojně organizují. Ve školním baru shlédli výuku žáků oboru kuchař – číšník. Posledním pracovištěm byla školní cukrářská výrobna. Všechny lákala příjemná vůně linoucí se z připravovaného cukroví. Nastalo období předvánoční a škola má mnoho zakázek, které musí plnit, cukráři se tedy nezastaví.

Žákům základní školy statutární zástupce ředitele Ing. Repáň ukázal také prostory školního internátu, kde mohou získat ubytování žáci ze vzdálenějších regionů.

Následně se žáci rozdělili do 3 skupin, přičemž jedna skupinka šla pracovat pod dohledem číšníků do školního baru. Naučili se připravovat míchané nápoje, jejichž přípravu si každý žák vyzkoušel. Žáci zjistili, že vše namíchat jde, ale ne vždy je to chutné, že musí být trochu cit pro tuto práci a hlavně je to musí bavit.

Dalším pracovištěm byla cukrárna, kde se žáci učili připravovat vánoční cukroví. Připravené těsto si rozváleli, vykrajovali různé tvary a v závěru je ozdobili. Potom si všichni vytvořili perníčky včetně zdobení, což není jednoduchá záležitost. Voňavé dobroty ochutnali.

Posledním pracovištěm byla zahradnická dílnička, kde měli možnost vyrobit si gelovou svíčku a krásný závěs ze šišek, kterým si mohou ozdobit vánoční stůl.

Cílem této Generační spolupráce bylo prohloubení spolupráce žáků základních a středních škol, seznámení se s obory, které jsou potřeba a motivace k těmto studijním oborům.

Vstup do fotogalerie.