loader

Generační spolupráce v SOŠ a SOU Jílové u Prahy

V SOŠ a SOU Jílové u Prahy pořádala Krajská hospodářská komora Střední Čechy dne 22. 11. 2019 další z aktivit projektu IKAP „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655 na podporu technického vzdělávání mládeže s názvem „Dovednostní tour – generační spolupráce".

Aktivita byla určena pro žáky ZŠ Zvole, se kterou škola měla zájem navázat bližší spolupráci.

Dne 22. 11. 2019 přijeli žáci ZŠ Zvole ze 3. třídy. Základní škola měla velký zájem vyzkoušet si práci studentů oboru cukrář, který se vyučuje v SOŠ a SOU Jílové u Prahy. Žáci se na tento den velice těšili a také si ho velmi užili.

Po úvodním přivítání se podívala skupinka žáků 3. třídy na jednotlivá pracoviště školy. Nejprve to bylo do učeben ve škole a následně do školních pracovišť a jídelny. Paní učitelka praktické výuky si pro žáky připravila pro tento předvánoční čas výrobu vánočního cukroví a zdobení perníčků. Pro všechny děti připravili žáci SOŠ a SOU Jílové těsto na přípravu vánočního cukroví a upekli pro ně perníčky, které si ke konci akce ozdobili. Nejprve byli žáci ZŠ seznámeni s bezpečností práce a následně jim studenti školy rozdali těsto a ukázali práci s těstem na vále. Děti si vybraly vykrajovátka a pustily se do práce. Každý žák měl možnost použít celé těsto, vykrájeli tedy spoustu kousků cukroví, které jim následně žáci SOŠ a SOU Jílové upekli. Každý z žáků ZŠ si potom naplnil linecké cukroví marmeládou a slepil. Samozřejmě bylo nutné některé kousky ochutnat, aby byla zjištěna kvalita upečeného cukroví. V jídelně byli žáci ZŠ seznámeni s pravidly stolování a základy etikety, studenti školy jim předvedli obsluhu u stolu a výrobu flambované palačinky. V závěru celého pracovního dne dostal každý žák zdobičku s ušlehaným bílkem a ozdobil si své perníčky. Projevila se zde kreativita některých žáků a i kluci mile překvapili svými výtvory. Žáci ZŠ byli z celodenní aktivity velmi nadšeni a spokojeni se svou prací. Dle slov učitelky ZŠ je důležité již v tomto věku dětem přiblížit práci v některých oborech, aby si vážili práce a také si začínali dělat představu o svém budoucím povolání. Navíc to děti v tomto věku velmi baví.

      KHK_zdobení perníčků