loader

Finále soutěže LEONARDO se blíží

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se v Praze na ČVUT uskuteční finále soutěže středoškoláků LEONARDO.

Hlavní myšlenkou soutěže je připomenutí všestranné osobnosti, Leonarda da Vinci, od jehož úmrtí letos uplynulo 500 let. Ten proslul nejen jako malíř, sochař, architekt, přírodovědec ale i jako vynálezce a konstruktér.

Úkolem soutěžních týmů je navrhnout, vytvořit a odprezentovat funkční model technického zařízení inspirovaný některým z Leonardových vynálezů. Porota bude také hodnotit, jak soutěžící při návrhu vlastního modelu využili co nejvíce poznatků a moderních technologií 21. století.

Program:
09:00-10:00 Registrace soutěžních týmů
10:00-12:00 Příprava modelů, losovaní pořadí prezentací týmů
12:00-13:00 Oběd
13:00-16:00 Oficiální zahájení a prezentace jednotlivých týmů
16:00-16:20 Hodnocení poroty
16:30-16:50 Vyhlášení vítězů a předání cen
17:00 Slavnostní večerní raut

Doplňkový program:
BeatSaber - mikro turnaj s cenou pro vítěze

Akce se koná v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje