loader

Festival virtuální reality v Benešově

Ve středu 13. listopadu 2019 od 8:00 do 15:00 hodin se uskuteční na Integrované Střední škole technické v Benešově Festival virtuální reality.

Cílem akce je představit pedagogům a žákům vybrané existující aplikace virtuální reality a diskutovat o tom, jak mohou tyto moderní technologie doplnit a zkvalitnit stávající výuku na středních školách. Jako názorné ukázky jejich možného využití ve výuce budou sloužit ukázkové výukové hodiny chemie, matematiky a anglického jazyka, speciálně vyvinuté pro účely tohoto festivalu.

Podívejte se na podrobnosti akce ZDE.

 

 

 

Festival se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

      VUPI_festival Benešov