loader

Exkurze SŠ designu a řemesel Kladno dne 20. 11. 2019 v Cukrovaru a Muzeu Dobrovice

Datum konání: 20. 11. 2019
Pedagogický dozor: Ing. Dana Sýkorová, Ing. Kateřina Hladíková, Mgr. Magdalena Míková
Realizační tým IKAP: Vladislava Šizlingová
Počet účastníků: 38 žáků

Obec Dobrovice leží nedaleko Mladé Boleslavi. Zdejší cukrovar je součástí společnosti Tereos TTD, a.s., která provozuje ještě cukrovar v Českém Meziříčí a má tak významné postavení mezi 7 fungujícími cukrovary v ČR. Dobrovický cukrovar byl založen v roce 1831 a od té doby pracuje.

Ihned po příjezdu se žáci rozdělili na 2 skupiny a každé se ujal jeden průvodce. První skupina odešla do Muzea řepařství, cukrovarnictví a lihovarnictví, druhá skupina začala prohlídkovým okruhem po továrně - cukrovaru Tereos TTD, a.s.

V muzeu byli žáci seznámeni se způsoby pěstování a zpracování cukrové řepy v minulosti a dnes, mohli si prohlédnout i osahat používané nástroje i stroje od počátku vývoje do dneška. Velmi zajímavé bylo porovnávání vlastností cukrové řepy a cukrové třtiny, mapa rozvoje cukrovarů, informace o významných osobnostech oboru, množství uchovávané odborné literatury a další zajímavosti, např. různé reklamní předměty.

Po krátké přestávce a občerstvení proběhlo vystřídání skupin. Skupinu, která absolvovala prohlídku muzea, čekal prohlídkový okruh cukrovaru. Všichni účastníci „vyfasovali" sluchátka a ochranné pracovní pomůcky, vystrojili se na cestu reflexními vestičkami a přilbami. Prohlídka provozů probíhala s velmi podrobným komentovaným výkladem do sluchátek od průvodce - zaměstnance firmy. Viděli vykládání a přejímku cukrové řepy od zemědělců do cukrovaru, praní a čištění řepy, dopravu do řízkárny, sušení, máčení, saturaci, strukturu šťáv, zpracování vedlejších produktů, řešení odvodu odpadní vody i závěrečnou krystalizaci do požadované velikosti krystalů. Na prohlídce cukrovarem studenti poznávali celý proces výroby cukru díky zastávkám s výkladem, popř. ochutnávkou (řepné řízky, mezivýrobní cukerné šťávy, vzorky cukrů). Neméně zajímavé bylo zastavení u destilačních kolon v sekci lihovaru, který je součástí tohoto cukrovaru.

Cílem exkurze bylo propojení výuky s podnikovou praxí, prohloubení a doplnění teoretických znalostí o výrobě cukru i lihu z výuky odborných předmětů. Žáci získali důležité informace o prostředí cukrovaru i představu o pěstování, sklizni a zpracování cukrové řepy. Exkurzi zhodnotí ve vyučovacích hodinách dle pokynů vyučujících. Poznatky mohou uplatnit při závěrečných a maturitních zkouškách, evt. při dalším studiu. Tato akce byla naplánována a realizována v souladu s učivem ŠVP. Exkurze byla velmi zajímavá, oba průvodci zvládli skupiny výborně.

Poděkování patří Krajské hospodářské komoře Střední Čechy, která v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje" zařadila tuto exkurzi do soutěže „Poznáváme firmy ve Středních Čechách" a finančně nás podpořila přispěním na dopravu a zajištěním svačiny pro účastníky exkurze.

Několik výňatků z autentických a bezprostředních postřehů a zážitků účastníků z řad našich žáků:
„Tento výlet se mi náramně líbil. Jeli jsme velmi pohodlným autobusem se skvělým panem řidičem. Také personál v cukrovaru byl velice příjemný a profesionální. Celou exkurzi bych hodnotil na jedničku."

„Jsem ráda, že jsem se dozvěděla hodně důležitých informací o výrobě cukru a dalších výrobcích, které vzniknou při výrobě jako vedlejší produkty. Zaujalo mě, jak se řepa zpracovává, jak se vyrábí cukr, který se používá jako sladidlo ve všech domácnostech. Líbilo se mi i muzeum cukrovaru."

„Na včerejší exkurzi se mi více líbilo muzeum než samotná továrna. Zdálo se mi, že jsem se v muzeu dozvěděl víc. Možná to bylo způsobeno i tím, že továrna jela na plný provoz. V muzeu byl větší klid a větší prostor ke konverzaci. Jediné, co bylo nesnesitelné, byl obrovský zápach v celém areálu, ale to je o zvyku. Jinak se mi exkurze moc líbila."

Vstup do fotogalerie.