loader

JIŽ VÍCE NEŽ DVACET LET PŘIPADÁ NA 5. ŘÍJNA MEZINÁRODNÍ DEN UČITELŮ

Den učitelů byl vyhlášen k předání pocty a poděkování všem učitelům.

 

Umíte si představit, že byste byli učitelem? Že byste se postavili před třídu malých dětí, které chvilku neposedí, nebo naopak před znuděné teenagery, kteří stejně vědí všechno nejlépe ze všech, a získali jejich pozornost na tak dlouho dobu, abyste jim stihli předat alespoň pár vědomostí? Pro většinu z nás by to asi byla příliš velká výzva ????.

A k tomu málokdo tuší, že právě učitelská profese patří mezi jedno z povolání nejvíce ohrožených známým syndromem vyhoření. Zejména psychické a fyzické vyčerpání, které je také tím hlavním příznakem častého syndromu vyhoření, je způsobeno tím, že učitelům po delší době výkonu svého povolání ubývá energie, kterou neustále předávají druhým lidem, což je velmi náročné. Přitom právě díky jim můžeme své životy žít tak, jak chceme – to oni nás připravují na výkon našich povolání, oni nám předávají své znalosti a zkušenosti. Nevzdali to ani v těžkých podmínkách probíhající pandemie COVID, ve které bylo školství jednou z nejvíce zasažených oblastí, a v níž se museli vyrovnat s mnoha komplikacemi, přejít na distanční výuku, naučit se mnohem více využívat digitální technologie a zvládnout své žáky „na dálku".

A proto si učitelé po celém světě zaslouží mít svůj vlastní významný den. Proto slavíme 5. října Mezinárodní den učitelů, v němž si připomínáme výročí přijetí doporučení ze společné konference Mezinárodní organizace práce při OSN (ILO) a UNESCO z roku 1966 k postavení učitelů, tzv. Chartu učitelů. Toto doporučení stanovuje měřítka týkající se práv a povinností učitelů a standardů jejich počáteční přípravy a dalšího vzdělávání, náboru, zaměstnání a podmínek výuky a učení. Doporučení týkající se postavení vysokoškolských pedagogických pracovníků pak bylo přijato v roce 1997, aby doplnilo doporučení z roku 1966, a to zahrnutím pedagogických a výzkumných pracovníků ve vysokoškolském vzdělávání.

U nás v České republice jde o druhý svátek učitelů v roce. Jsme totiž citliví k tradici a každoročně oslavujeme již v březnu výročí narození Jana Amose Komenského. Ten se narodil 28. března 1592 v Nivnici u Uherského Brodu a je uznáván jako významný český spisovatel, humanista, filozof, teolog a zároveň i zakladatel moderní pedagogiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto v tento den vyhlašuje výsledky ankety Zlatý Ámos a uděluje také Plakety Jana Amose Komenského pro ty nejlepší učitele.

Protože ale ocenění práce těch, kteří se velkou měrou podílí na výchově a vzdělání našich nových generací, není nikdy dost, jsme rádi, že jsme se připojili i k oslavám tohoto důležitého povolání. Obecně totiž nebývá práce učitelů často patřičně ohodnocena a bohužel ani respektována. 5. října je tedy ta nejlepší možná příležitost své učitele jakkoliv potěšit a ukázat, že se žáci a studenti ve škole cítí dobře, že si svých učitelů váží a mají je rádi.

Pojďme tedy využít Mezinárodní den učitelů (World Teachers' Day) a ocenit všechny naše učitele za to, co pro nás dělají. Milí učitelé, vážíme si vaší práce a z celého srdce vám za ni nejen dnes moc děkujeme ❤.

Když někdo přijde pozdě (1)