loader

Den řemesel na SOŠ stavební a SOU stavební Kolín

Je to neuvěřitelné, ale již máme za sebou více jak rok realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje, jehož registrační číslo je: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Jednou z nejoblíbenějších byla aktivita s názvem Návštěva žáků základních škol v dílnách odborného výcviku SOŠ a SOU stavební Kolín. Žáci základních škol v průběhu roku navštěvovali v rámci výuky pracovních činností naše dílny odborného výcviku, kde pracovali s různým materiálem a vyzkoušeli si některá řemesla. Na závěr prvního roku realizace projektu jsme pro žáky základních škol připravili projektový den „DEN ŘEMESEL". Na žáky v dílnách čeká nejrůznější materiál a nářadí a bude záležet pouze na nich, jaký výrobek si zhotoví.

Těšíme se na hojnou účast.

   Kolín_Den_remesel