loader

SEMINÁŘ NA TÉMA ČTENÁŘSKÉ DÍLNY A ČTENÁŘSKÝCH LEKCÍ

Učitelé se dozvěděli, jak v těchto lekcích pracovat se čtenářskými cíli. 

 

29. září 2021 se uskutečnil seminář určený učitelům základních a středních škol a středních odborných učilišť, jehož cílem bylo zvýšení jejich kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti. Pod vedením lektorky Jany Štybnarové si účastníci zážitkovou formou vyzkoušeli roli žáků, aby zjistili, jaká je míra jejich aktivity při takto vedené výuce. Pracovali individuálně i ve dvojicích a poté následovala veřejná prezentace.

Pro svou práci měli zúčastnění k dispozici pracovní listy a tzv. Čtenářské kontinuum, přičemž při práci s textem se zabývali jeho shrnutím, definováním hlavní myšlenky textu a hledáním případných skrytých myšlenek. Rovněž pracovali s didaktickým potenciálem textu, aby docílili jeho největšího možného vytěžení. Důraz byl kladen na tzv. novinářský přístup, díky němuž jsou pedagogové schopni naučit děti střídmému a jasnému vyjadřování hlavní myšlenky, tedy například odpovědět na otázky typu "Kdo v textu vystupuje?", "Co se v příběhu stalo?", "Jak se to přihodilo?" a "Jak to dopadlo?". 

Dále se účastníci učili strukturovat hodinu zaměřenou na čtenářskou dílnu a v závěru semináře si zkusili vytvořit koncepci, kterou by následně mohli využít při jejich vlastní výuce v praxi. Shlédli také videa s ukázkami hodiny v sedmé třídě, v níž proběhla čtenářská dílna s textem, se kterým předtím učitelé pracovali. 

V závěrečné diskusi se návštěvníci semináře zajímali mimo jiné o to, jak zakomponovat podle nich tyto velmi potřebné čtenářské dílny do výuky nebo jak děti motivovat ke čtení, především pak v případě chlapců, kteří obecně čtou mnohem méně. 

Zúčastnění učitelé celou akci označili jako velmi povedenou a inspirativní. Odnesli si konkrétní zkušenosti a nové nápady a kladně hodnotili také rady lektorky, aby se nebáli improvizovat, zapojit ilustrace a byli při výuce klidně i tak trochu blázniví, protože to děti určitě ocení.      

Za IKAP II Středočeského kraje děkujeme všem účastníkům semináře a již teď se těšíme na další setkání. 

Čtenářská dílna_29.09.2021_b

Čtenářská dílna_29.09.2021_a

Čtenářská dílna_29.09.2021_c