loader

centrum gastronomické technologické excelence na soš a sou horky nad jizerou

Škola, která obdržela Certifikát stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie, zásadně zmodernizovala své gastronomické vybavení.

 

Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti v Horkách nad Jizerou pomáhá projekt IKAP II Středočeského kraje k široké modernizaci jejich gastronomického vybavení. Vytvoření centra technologické excelence má za cíl nabízet výuku na nejmodernějším gastronomickém zařízení pro žáky oborů Kuchař – číšník, Cukrář a Gastronomie.

Vybavení najde uplatnění také při aktivitách celoživotního vzdělávání dospělých, při realizaci odborných kurzů a seminářů a rovněž při odborných aktivitách pro žáky základních škol. Špičkové konvektomaty, multifunkční pánve, horkovzdušná pec, holdomat, hnětače, roboty a mnoho dalších přístrojů najdou návštěvníci a účastníci těchto aktivit ve cvičné kuchyni, cukrářské dílně Gastrocentra a ve školní kuchyni. Instalace nového vybavení si vynutila i stavební úpravy těchto výukových prostor. Z toho důvodu byla v době letních prázdnin v loňském roce zrekonstruována elektrická síť, vodovodní a odpadní rozvody i obklady v gastronomických provozech školy. Nové vybavení a výdejní úsek pak získala i školní kuchyně.

Škola je od roku 2018 nositelem Certifikátu stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie. Toto ocenění uděluje Asociace kuchařů a cukrářů České republiky ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů a cukrářů (WACS) prestižním gastronomickým a hotelovým školám v České republice, které dosahují nadstandardních výsledků v přípravě svých studentů na obor a mají nadstandardní vzdělávání v gastronomických oborech. Podmínkou je dosahování vynikajících výsledků nejen v oblasti vzdělávání, odborných praxí, ale také zisk zlatých medailí na nejprestižnějších soutěžích v České republice. Asociace kuchařů a cukrářů ČR má v dlouhodobém plánu napomáhat odborným školám a pomáhat jim zvyšovat jejich odbornou úroveň. Účelem certifikace je zvýhodnit tyto školy nejen na trhu práce, ale také je zviditelnit před ostatními gastronomickými školami v České republice.

Žáci následně mají možnost zhodnotit ve škole získané profesní dovednosti na smluvních pracovištích regionu Mladoboleslavska, na odborných exkurzích a v neposlední řadě i na zahraničních stážích. Cílovými zeměmi pro stáže žáků jsou Německo, Rakousko, Slovensko a Kypr. Škola má zajištěné financování zahraničních stáží v projektu Erasmus+ do roku 2027.

Gastronomický obor patří i přes nelehkou dobu způsobenou pandemií k nejdůležitějším odvětvím v naší republice. Pokud tedy stojíte o dobré vzdělání v perspektivní branži, s nejmodernějším vybavením, skvělými učiteli a možnostmi odborných stáží, čekají na vás na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Horky nad Jizerou 35 s otevřenou náručí.

SOŠ a SOU Horky n. Jizerou_d.jfif

SOŠ a SOU Horky n. Jizerou_c.jfif

SOŠ a SOU Horky n. Jizerou_e.jfif

SOŠ a SOU Horky n. Jizerou_b.jfif

SOŠ a SOU Horky n. Jizerou_a.jfif