loader

4. ročník soutěže „COOL SCHOOL“ zná svého vítěze

První místo za svůj návrh na změnu k lepšímu ve své škole získal tým z VOŠ a Střední zemědělské školy v Benešově.

 

4. ročník zábavné soutěže „COOL SCHOOL", kterou jsme vyhlásili v rámci projektu „IKAP II Středočeského kraje“ a která je určena žákům všech středních škol ve Středočeském kraji, se tentokrát zaměřila na téma inovace / změny k lepšímu ve školách. Účastníci měli za úkol navrhnout a pokusit se zrealizovat inovaci ve své „school“ tak, aby byla více „cool“. K tomu měli také připravit krátkou pozvánku na fiktivní tiskovou konferenci a tiskovou zprávu o vylepšení své školy. Účastí v soutěži si žáci vyzkoušeli a posílili svou kreativitu, tvůrčí a inovativní přístup a v neposlední řadě i zdravou soutěživost. Vedle toho se také naučili lépe vyhledávat informace a formulovat své myšlenky.

Dne 7. prosince 2022 se v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje sešly všechny soutěžní týmy, které postoupily do finále. Odborná porota v prvním kole hodnocení vybrala celkem pět týmů, konkrétně z Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Berouně, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Neratovicích, Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově, Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Kolíně a Středního odborného učiliště společného stravování v Poděbradech, které na tomto setkání odprezentovaly své návrhy a proveditelnost svých inovací ve školách.

Po skončení všech prezentací čekal na porotu skutečně nelehký úkol, protože výkony všech soutěžících byly výborné. Rozhodnout ale členové poroty museli a první místo přiřkli po vyhodnocení všech kritérií  žačkám Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově pod vedením supervizorky Jitky Rohelové. Ty si do soutěže připravily projekt s názvem „K rostlinám o kousek blíž“, v jejímž rámci vznikla fotogalerie rostlin ze školního areálu a štítky s QR kódy, které odkazují na databázi na webu školy s informacemi a zajímavostmi k jednotlivým rostlinám. Štítky přitom navrhly samy studentky a postupně je také tisknou na 3D tiskárně. Databáze na webu školy (K rostlinám o kousek blíž) se bude plnit i dál, což je skutečně krásný výsledek soutěže.

Druhým oceněným týmem jsou pak žáci Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Berouně se svou supervizorkou Hanou Fechtnerovou a projektem na vybudování učebny a relaxovny na školním dvoře.

Třetí místo náleží žákům Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Neratovicích, kteří porotě spolu se svou supervizorkou Danou Strachovou představili projekt „Pojďme se učit s profesionálem“.  Jeho smyslem je prostřednictvím přednášek a besed se zajímavými lidmi, kteří mají k vyučovaným oborům co říci, vzbudit zájem o výuku a načerpat zajímavé informace z praxe.

Blahopřání a zasloužené odměny předali vítězům radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha a předsedkyně odborné komise a vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství Středočeského kraje Věra Chobotová.

My za celý realizační tým soutěže "COOL SCHOOL" všem vítězům ještě jednou srdečně gratulujeme a ostatním účastníkům mnohokrát děkujeme za jejich nasazení a neméně zajímavé a užitečné projekty, které v budoucnu jistě najdou své uplatnění.

Cool School_07.12.2022_a.JPG

Cool School_07.12.2022_b.JPG

Cool School_07.12.2022_d.JPG

Cool School_07.12.2022_f.JPG

Cool School_07.12.2022_Pozvánka na TK_VOŠ a SZeŠ Benešov.jpg

Cool School_07.12.2022_Pozvánka na TK_OA Beroun.jpg

Cool School_07.12.2022_Pozvánka na TK_SOŠ a SOU Neratovice.jpg

Cool School_07.12.2022_c.JPG

Cool School_07.12.2022_e.JPG

Cool School_07.12.2022_g.JPG

Cool School_07.12.2022_TZ_VOŠ a SZeŠ Benešov.jpg

Cool School_07.12.2022_TZ_OA Beroun.jpg

Cool School_07.12.2022_TK_SOŠ a SOU Neratovice.jpg