loader

4. ročník krajského kola soutěže „T-PROFI" – TALENTY PRO FIRMY

KHK Střední Čechy pořádala v Obecním domě Nymburk dne 26. 11. 2019 další ročník soutěže „T-PROFI" – TALENTY PRO FIRMY. Akce byla aktivitou projektu IKAP, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. V soutěžním klání se utkalo 6 středočeských týmů složených ze zástupců firem, studentů středních škol, žáků základních škol a pedagogů a jednoho týmu, který si aktivitu vyzkoušel. Soutěž pořádala KHK Střední Čechy v regionu již počtvrté, soutěž má již velkou tradici a je školami oblíbena. Vítěz tohoto krajského kola postoupí do republikového kola v roce 2020.

Zadání soutěže není jednoduché. Týmy měly za úkol sestavit v časovém limitu 3 hodin funkční model ze stavebnice MERKUR dle projektové dokumentace. V úvodu soutěže přivítala zástupkyně KHK Střední Čechy Vladislava Šizlingová všechny zúčastněné a hosty a představila porotu soutěže. Soutěžící pozdravil také zástupce HK ČR RNDr. Zdeněk Somr, který stál u zrodu této zajímavé soutěže. Účelem soutěže bylo vyzkoušet si generační spolupráci, podpořit soutěživost dětí a ukázat možnosti využití polytechnických stavebnic ve školní výuce. Porota, která pečlivě hodnotila celou soutěž a výsledné modely ze stavebnice MERKUR byla složena ze zástupců HK ČR pod vedením paní Romany Nováčkové a zástupce projektu IKAP p. Horejšové. O zajímavý doprovodný program v době hodnocení poroty se postarala firma BESIP, jehož zástupce paní Veronika Cibulková proškolila žáky v dopravních pravidlech a soutěžní formou jim připomněla důležité zásady správného chování se v provozu na komunikacích i mimo ně.

Složení týmů:
Adient Czech Republic k.s.- SOU Hubálov - ZŠ Ml. Boleslav, Komenského nám. 76
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.- ISŠT Mělník – ZŠ Jungmannovy sady Mělník
Valeo Autoklimatizace k.s. - SPŠ E. Kolbena Rakovník - 2. ZŠ Rakovník
Foxconn Technology CZ, s.r.o. – VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora- ZŠ Zbraslavice
Erwin Junker Grinding Technology a.s. – SOŠ a SOU Neratovice- 3.ZŠ Neratovice
EC Kutná Hora s.r.o. – SPŠ strojírenská a JŠ Kolín- 5.ZŠ Kolín

Nesoutěžní tým:
EC Kutná Hora s.r.o. – SPŠ strojírenská a JŠ Kolín- 5.ZŠ Kolín

Všichni soutěžící, pedagogové a i zástupci firem přistoupili k soutěži s obrovským nadšením. Vynikly především týmy, které se na soutěž připravovaly, měly možnost se potkat a vyzkoušet si společnou práci. Hodnotilo se několik kritérií, největší podíl na hodnocení měla přesnost montáže, správné využití součástek a funkčnost modelu. Druhým kritériem byl čas. Tým, který byl nejrychlejší, nebyl vítězem. Vyhrál ten nejlepší.

Pořadí týmů:
1. Valeo Autoklimatizace k.s. - SPŠ E. Kolbena Rakovník - 2. ZŠ Rakovník
2. Foxconn Technology CZ, s.r.o. – VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora- ZŠ Zbraslavice
3. Continental Automotive Czech Republic s.r.o.- ISŠT Mělník – ZŠ Jungmannovy sady Mělník

Vítězům srdečně blahopřejeme k úspěchu a všem děkujeme za účast a přípravu na akci.

Vstup do fotogalerie.