loader

2. 12. 2022 byl Světový den počítačové gramotnosti

A my jsme při té příležitosti uspořádali DIGIworkshop pro ředitele a učitele našich partnerských škol. 

 

Věděli jste, že více než 90 % profesí napříč evropskými státy vyžaduje alespoň základní úroveň digitálních znalostí? Stejně jako se dnes neobejdeme bez čtení, psaní a základní matematiky, stávají se čím dál více nepostradatelnými i digitální znalosti. Podle dat Evropské unie ovšem základní digitální dovednosti postrádá přibližně 44 % Evropanů.

Česká republika se svými 60 % digitálně gramotné populace stojí v lehkém a povzbudivém nadprůměru. Tři procentní body sice ztrácí za Chorvatskem, před Slovenskem máme však náskok o pět. A Polsko zaostává za Českem dokonce o 17 procentních bodů. Evropská unie chce do roku 2030 vylepšit průměr na celém svém území tak, aby minimálně 80 % všech lidí mezi 16 až 74 lety ovládalo základní digitální dovednosti a na těchto znalostech bylo schopno dále stavět.

Proto jsme si v pátek 2. prosince tohoto roku v rámci již dvacátého Světového dne počítačové gramotnosti připomněli, jak důležité je v éře digitalizace rozšiřovat znalosti mezi všechny věkové a sociální skupiny, a tím rozvíjet naši společnost kupředu.

A protože cílem projektu „IKAP II Středočeského kraje“ je právě rozvoj gramotností pedagogů středočeských škol, připravili jsme si pro ně na toto speciální datum speciální akci, nazvanou DIGIworkshop.

Virtuální realita a její smysluplné využití ve výuce, kyberbezpečnost, kyberšikana, praktické aplikace pro učitele. Kam směřuje digitální svět a jaký dopad bude mít na výuku? Jaká bude budoucnost technologií ve školách? K těmto a dalším tématům se sešlo celkem 27 ředitelů a pedagogů z našich partnerských škol v prostorách společnosti Czechitas Home na pražském Václavském náměstí, kteří spolu s námi a odborníky z praxe strávili den plný inspirace a vzájemného předávání zkušeností.

Program DIGIworkshopu obsahoval tři odborné přednášky a následnou panelovou diskusi. Nechyběly názorné ukázky, přítomní si mohli aktivně vyzkoušet, jak probíhá výuka ve virtuální učebně, lektoři jim ukázali aplikace např. na úpravy fotografií nebo třeba návod, jak vyrobit pro své žáky únikovou hru.

Celá akce probíhala v příjemné, interaktivní a přátelské atmosféře. Věříme, že si ji účastníci užili, vzájemně se inspirovali a dozvěděli se spoustu nových informací a zajímavostí, které nyní mohou využívat i při své výuce a předávat je svým žákům.

DIGIworkshop_2.jpeg

DIGIworkshop_1.jpeg

DIGIworkshop_5.jpeg

DIGIworkshop_4.jpeg

DIGIworkshop_3.jpeg

DIGIworkshop_6.jpeg

DIGIworkshop_7.jpeg