loader
headline

Výpis akcí

Kroužek Řemeslo má zlaté dno

SOŠ a SOU stavební Kolín, Pražská 112, 280 02 Kolín II
rozvoj manuálních dovedností - malířská a klempířská dílna
Detail

Pracovní setkání členů 15 krajských metodických kabinetů

Olomouc, SŠP
Krajské metodické kabinety, jejichž členy jsou erudovaní pedagogové odborných ze SOŠ a experti ze zaměstnavatelské sféry...
Detail

Dinosauři nečetli, a …? A vymřeli!

Olomouc, BEA centrum
Jak motivovat žáky ke čtení? Jak žáky naučit porozumět odbornému textu? Podobné a další otázky si kladli společně s přednášejícími pedagogové na tematickém setkání k podpoře čtenářské gramotnosti v BEA centru v Olomouci. Setkání zorganizovaly realizační týmy projektů KAP a IKAP.
Detail

Podpora talentů i nadaných „bez papíru“ na odborných školách

Olomouc, Hl.n.
V rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (IKAP) vzniklo Krajské centrum podpory nadání (KCPN). O jeho činnosti a cílech informuje Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D., vedoucí centra
Detail

Workshop s tématem Chemie v polytechnických oborech

Prostějov, SPŠ
V rámci projektu IKAP - Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, který podporuje aktivity SŠ a ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, se dne 6.3.2019 uskutečnil v laboratoři Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova workshop s tématy z oboru chemie.
Detail

Seminář pro odborné pedagogy

Prostějov, SŠ Švehlova
Dne 10. 4. 2019 se na Švehlové střední škole v Prostějově uskutečnil seminář Technologie povrchových úprav tryskáním. Cílem semináře bylo seznámit učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku automobilních oborů s moderními technologiemi určenými k povrchovým úpravám tryskáním, termickými nástřiky kovů a dalšími navazujícími technologiemi.
Detail

Seminář pro pedagogy CAD A CAM pro rapid prototyping

Ostrava, VŠB
V rámci projektu IKAP krajský metodický kabinet strojírenství pořádal dne 27. 3. 2019 odborný Seminář CAD a CAM pro rapid prototyping. Přednášel doc. Ing. Sadílek, Ph.D. z TU VŠB Ostrava
Detail

RC APA na horách

Kouty nad Desnou
V úterý 29. 1. 2019 proběhl v Koutech nad Desnou ve „Ski areálu Kareš“ seminář na téma: „Lyžování pro všechny“, který pořádalo Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit při projektu IKAP Olomouckého kraje.
Detail